“Het is mijn persoonlijke missie om ieder ondernemer naar een hoger niveau te brengen. Dat geeft rust en kwaliteit. Voor je bedrijf, je team, én voor je zelf.”

mouse_scroll

Over ons

We brengen je bedrijf naar een volgende stap.
Als ondernemer-zaakvoerder of als manager van je (familie)bedrijf.
We weten precies wat je zoekt: rendabele groei.

Ons advies en onze exclusieve programma's zijn to-the-point en praktijkgericht.
Zo creëren we waarde voor jou en jouw organisatie: meer winst, en vooral, in minder tijd.
Of beter: met meer tijd voor jezelf.

We vinden dat goed advies werkt met een simpele, heldere aanpak.
Met gezond verstand. En op basis van vertrouwen.
Samen gaan we aan de slag.
Voor resultaat. Voor winst. Voor levenskwaliteit.

Je professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand.
Met duidelijke afspraken.
Met concrete doelstellingen.
Met focus op succes.
Je komt in "the winning mood".

"De kracht van de eenvoud" is mijn motto.

Iets voor jou?
Je kan er vanmiddag al mee starten.

werkwijze

De 3 essentiële bouwstenen tot winst en groei.

1. Je visie en ambitie: het hoogste doel van je bedrijf.

Dit is leidend voor alles wat volgt.
Dit is de motor van je groei en je succes.
Dit mag eruit springen, en je medewerkers en klanten ultiem inspireren.
Dit is je authentieke bezieling.
Het is cruciaal dat iedereen deze visie kent én begrijpt.
En zo achter je visie staat, en voor het resultaat gaat.
Samen met jou als sterk ondernemer.

2. Je businessplan op één A4

Het is de kunst om je ondernemersdroom en je visie concreet en duidelijk te formuleren.
Zo kunnen we er ook heldere doelstellingen aan koppelen in je strategisch stappenplan.

Door meetbare objectieven te stellen kan je ze ook gaan ‘meten’.
Om te zien of je organisatie nog op koers ligt. Of om bij te sturen waar nodig.

Onze gouden tip: kies in fase één van je strategieplan 3 tot maximaal 4 doelstellingen.
We helpen je hierbij om scherpe en krachtige keuzes te maken.
Zo ga je je focus houden. Want dit is de sleutel tot succes en resultaat.

Of beter gezegd: FOCUS, Follow One Course Until Succes.

Samen met jou als sterk ondernemer.

3. Je 4 pijlers tot groei

We challengen je om je groei te stimuleren en om te zetten in resultaten.
Altijd toekomstgericht en altijd met focus op het succes van je bedrijf.

Uitdagingen als meer winstmarge, een eenvoudigere organisatiestructuur, efficiënte vergaderingen, meer verkoop, nieuwe klantensegmenten,
betere marketing, gerichte opleidingen voor medewerkers, hogere betrokkenheid en
ondernemerschap bij mijn personeel, … pakken we resoluut aan.
Met een concreet stappenplan. Steeds op maat van je bedrijf.

Van visie tot strategie, van doelstellingen tot concrete acties, van meten tot resultaat.
Onze ervaring zetten we in op deze 4 domeinen van je groeibedrijf.

1. Personeel: focus op groei- en leervermogen

Een goed team is goud waard voor je bedrijf.
Alle neuzen in dezelfde richting is vandaag en morgen de sleutel tot
succes. Betrokkenheid en intrinsieke motivatie, 'de juiste persoon op de
juiste plaats', een goede work-life balance, een authentieke
bedrijfscultuur, een personeelsbeleid met goede mix van productiviteit
en welzijn van je medewerkers, ... zijn meer dan ooit belangrijk voor je groei.
Die zetten we samen in kaart. Hier werken we aan.

2. Interne processen: focus op organisatie en structuur

Een sterke organisatie is het fundament voor verdere groei.
Een eenvoudige structuur met duidelijke afspraken geeft rust en
zekerheid voor alle factoren. Vraagstukken als verdere automatisatie en
investeringen in innovatie maken deel uit van je groeibedrijf.
We lichten je processen en systemen door om ze waar nodig te verbeteren en te
vereenvoudigen.

3. Sales en marketing: focus op je klant

Oplossingen aanbieden voor de vraagstukken van de klant is de
richtingwijzer van je bedrijf. Zonder klanten is er geen groei, geen omzet,
geen winst. Hier zoemen we hard op in: Wat zijn je A-klanten? Wat is je
prospectieplan? Hebben we zicht op nieuwe diensten of nieuwe
markten? Hoe evolueren je concurrenten? Hebben je verkopers een
duidelijke target? Is je marketing nog up-to-date? Maak je gebruik van
nieuwe commerciële inzichten of technieken? Sales en marketing zijn en
blijven de motor van je groei. Hier kan je mee scoren!

4. Finance: focus op gezonde cijfers

Heeft je bedrijf voldoende winstpotentieel? Kan je groeibedrijf haar
betalingsverplichtingen nakomen op korte en lange termijn? Kan je
bedrijf voldoende blijven investeren? Werken jullie kostenbesparend?
Kunnen we de winstmarges gevoelig verbeteren? Een gezond bedrijf is de
trigger van iedere ondernemer. En geeft vertrouwen naar klanten,
leveranciers en medewerkers. Dit verdient onze bijzondere aandacht.

CEO Dimitri Fotij, E-max nv

afbeelding

Mijn grootste uitdaging bestond erin om met een nieuw, jong managementteam een helder strategisch plan (focus op organisatiestructuur en KPI-systeem) uit te bouwen. Open communicatie heeft me als CEO geholpen dit groeiplan te kunnen realiseren. De transitie is 100% achter de rug en concreet heeft dit gezorgd voor uitstekende bedrijfsresultaten (betere marges) én een verdere groei van ruim 10% per jaar. Ik ben Jo speciaal dankbaar voor de aanwerving en succesvolle integratie van jonge high potentials in onze organisatie.

Marc Warson, afgevaardigd bestuurder Warsco Units nv

afbeelding

Op het moment van de samenwerking groeide Warsco Units stevig. Ik had het gevoel steeds harder te moeten werken terwijl er steeds meer medewerkers kwamen. De grootste uitdaging bestond erin om dit in te zien én om te buigen. Ik ben Jo dankbaar voor het inzicht dat hij mij heeft gegeven waardoor ons bedrijf nog verdere groeistappen heeft kunnen zetten met een sterk management team en een externe CEO.

CEO Gert Laurijssens, Bruhn Spedition nv

afbeelding

Ik leerde Jo kennen op een kantelmoment in mijn carrière. Door zijn flexibele en objectieve benadering met de juiste balans tussen ondersteuning en uitdaging, en zijn positieve en motiverende instelling zette hij mij op het juiste pad. Zo heb ik met vertrouwen mijn persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen echt weten te bereiken. Hier ben ik Jo nog steeds erg dankbaar voor.

Rudi Vandendijk, zaakvoerder Vandendijk Serrebouw

afbeelding

Ik heb Jo vooral leren appreciëren voor zijn strategische inzichten voor ons familiebedrijf. Jo verstaat de kunst om onze business steeds snel te doorgronden en duidelijk de opportuniteiten te detecteren. Vervolgens is hij zeer consequent in de implementatie met een duidelijke focus. Zo durft hij als bedrijfsadviseur de zaken ook benoemen. Ik heb Jo leren kennen als een warme persoonlijkheid.

Peter Vandenberk en Raf Schildermans, zaakvoerders Punch Metals nv

afbeelding

We deden een organisatie-scan om vanuit een spiegel naar onze organisatie te kijken. De klik van Jo met onze medewerkers en onszelf was er erg snel zodat we op korte termijn heel wat vertrouwelijke informatie op tafel kregen. Zo bepaalden we nieuwe toekomstplannen voor de transitie van onze activiteiten. Het was een zeer aangename, leerrijke tijd en we vinden het nog steeds straf hoe snel Jo deze informatie uit onze organisatie kon halen. We gebruiken dit plan van aanpak nog iedere dag.

Gianni De Gaspari en Benoit Van Huffel, zaakvoerders Viata (Newcom Services)

afbeelding

De grootste uitdaging bestond erin de winstmarges te verbeteren met focus op producten met hogere marges. Zo zijn de commerciële inspanningen beter gaan renderen. Vandaag werken we nu internationaal (Benelux, Frankrijk, Duitsland en Spanje) met meer dan 10.000 contactmomenten per maand. We zijn Jo dankbaar voor zijn niet aflatende steun en helder plan van aanpak waardoor we versneld zijn gaan werken aan de professionalisering van Viata. We hebben vandaag de ambitie om te groeien naar een omzet van 60 miljoen euro.

Marc Timmermans, gedelegeerd bestuurder Groenbedrijf Van Vlierden

afbeelding

Het was zaak om de vroegere werkcultuur om te buigen naar een toekomstgerichte bedrijfscultuur. Zo hebben we stuurgroepen en overlegmomenten geïnstalleerd die nu nog steeds functioneren. Het delegeren verloopt veel beter en de participatiegraad is stukken hoger. Ik ben Jo dankbaar voor zijn immer positieve attitude en geduld inclusief de vastberadenheid naar het behalen van resultaat. Ook zijn nuchtere kijk op zaken waarbij hij het niet schuwt om ‘heilige huisjes’ in vraag te stellen.

Dirk Dezeure en Daniel Proosten, Managing Directors Cevan Industries nv

afbeelding

Jo’s no-nonsense aanpak was de sleutel om de hele organisatie bij onze strategische oefening te betrekken. Door zijn planmatige aanpak en A4-rapportagestijl bewaakte hij de omzetting van een waardevolle denkoefening in concrete, waarde-verhogende acties. Merci Jo!