U bevindt zich hier: > diensten > 2. Verander Management 

Linkedin Jo Frantzentwitter Jo Frantzen

2. Verander Management.

Blijft uw organisatie onderhevig aan veranderingen?
Bent u ook op zoek naar een adviseur voor het gericht sturen van deze veranderingen?
Dit vraagt een specifieke vorm van managen.

Inzake Change - of Verandermanagement hebben we de nodige expertise.
We werken steeds volgens een stappenplan :

  • De vraagstelling van de organisatie of bedrijf : WAT is de DOELSTELLING?
  • De situatie-analyse of nul-meting : HIER en NU in kaart zetten.
  • Het verbeter-proces uitwerken : VOORUIT werken naar een RESULTAAT.
  • Het verbeter-voorstel uitvoeren én uw organisatie bijsturen : effectief én efficient én productief.

Procesmanagement : identificeren, beschrijven, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen.
Analyses zijn mooi, maar nutteloos als we ze niet implementeren in uw onderneming.
We maken met u een keuze voor het beste scenario en vertalen dit naar een praktische toepassing op de werkvloer.
Mogelijke werkvelden zijn:
  • Primaire processen:
    de bestaansgronden van een organisatie zijn uw MISSIE & VISIE, nauw verbonden met uw STRATEGIE & DOELSTELLINGEN.
  • Organogram, functieomschrijvingen, evaluatiegesprekken en competentieontwikkeling
  • Gerichte Verander - of verbetertrajecten met concrete acties : hoe concreter, hoe beter!

Boordtabellen.

Boordtabellen zijn dé manier om de strategische doelstellingen in uw bedrijf of organisatie vast te leggen en te communiceren naar uw medewerkers.

Hoe zal uw bedrijf succesvol zijn?
De eensgezindheid rond deze visie is fundamenteel voor de verdere implementatie.


Uw boordtabellen zijn een management instrument om uw bedrijfsstrategie om te zetten in haalbare doelstellingen.
Deze doelstellingen worden idealiter per maand gemeten en zetten we om in concrete, werkbare acties.


Dit situeert zich op een vijftal werkdomeinen:

1. INNOVATIE & LEERVERMOGEN  : focus op personeel.
2. INTERN : focus op communicatie(processen).
3.
COMMERCIEEL : focus op klanten.
4. FINANCIEEL : focus op omzet/winst.
5. MAATSCHAPPELIJK : focus op good governance.


Alles draait rond het principe van "Meten is weten".
Het is een benadering om uw bedrijfsobjectieven vast te leggen en op te volgen met de Balanced Score Cards van Norton en Kaplan.